Kalkulator Fidyah 2
Panduan Kalkulator Fidyah Gandaan

Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu kali ke-6 penggal ke-13 yang bersidang pada 18 ogos 2019 menetapkan bahawa kadar kiraan Fidyah adalah BERGANDA jika tidak mengantikan puasa tanpa uzur sehingga melangkaui tahun.

CONTOH:

Pengiraan berlaku pada 2023 (sebelum ramadan).
Tahun Bil. Hari Puasa ditinggalkan Bil. Hari Puasa Ganti Bil. Cupak Beras
2016 20 0 0
2017 10 0 20
2018 0 0 30
2019 10 10 30
2020 14 0 30
2021 3 6 44
2022 10 8 41
Jumlah Cupak Beras: 195

Jawapan: 195 cupak = 195 * RM 2.00 = RM 390.00
* andaian harga secupak beras adalah RM 2.00

Kalkulator Fidyah Gandaan
Tandakan jika telah berlaku kematian dan kematian melepasi Ramadan pada tahun tersebut.