Kalkulator Fidyah Tidak Berganda
Panduan Kalkulator Fidyah Tidak Berganda

CONTOH 1:

Jika seseorang meninggalkan puasa kerana hamil dan risau akan kandungannya pada Ramadan tahun 2019 selama 3 hari dan Ramadan Tahun 2021 selama 4 hari,maka kadar fidyahnya:

Harga Secupak Beras Bil. Hari Puasa ditinggalkan Jumlah Fidyah Yang Dikenakan (RM)
RM 2.50 3 RM 7.50
(3 Cupak Beras)
RM 2.50 4 RM 10.00
(4 Cupak Beras)
JUMLAH FIDYAH (RM) RM 17.50
(7 Cupak Beras)


Tidak berpuasa beberapa hari pada tahun-tahun tertentu.

Harga Secupak Beras Bil. Hari Puasa ditinggalkan Jumlah Fidyah Yang Dikenakan (RM)
KES 1

(0 Cupak Beras)
KES 2

(0 Cupak Beras)
KES 3

(0 Cupak Beras)
KES 4

(0 Cupak Beras)
KES 5

(0 Cupak Beras)
KES 6

(0 Cupak Beras)
JUMLAH FIDYAH (RM) RM
(0 Cupak Beras)