Sistem Latihan Industri
SEMAKAN PERMOHONAN PERDAFTARAN ONLINE
Sila masukkan nombor kad pengenalan anda untuk menyemak status penerimaan anda
*Jika permohonan anda diterima, sila periksa emel yang didaftarkan dan muat turun surat daripada pihak kami dan bawa pada tarikh yang dinyatakan di dalam surat.