Sistem Latihan Industri


1: Syarat Permohonan 2: Maklumat Pelajar 3: Maklumat Bapa/Penjaga & Ibu 4: Latar Belakang Pendidikan 5: Pencapaian 6: Sumbangan/Aktiviti Sosial 7: Muat Naik Dokumen
Langkah 1: Syarat Permohonan Menjalani Latihan Industri

Sila baca syarat permohonan dan bersetuju dengan syarat-syarat berikut:

  1. Pelajar terdiri daripada Warganegara Malaysia dan Berasal dari Terengganu;
  2. Pelajar hendaklah memohon Latihan Industri sebulan sebelum tarikh bermula;
  3. Pelajar adalah meliputi pelajar yang mengikuti pengajian IPT di dalam dan luar negara;
  4. Keperluan mengikuti latihan industri (praktikal) merupakan salah satu syarat pengajian untuk pelajar menamatkan pengajian dengan jayanya;
  5. Tempoh latihan industri (praktikal) tertakluk kepada tempoh yang ditetapkan oleh IPT;
  6. Pelajar hendaklah menandatangani surat Aku Janji Latihan Amali/Praktikum semasa melapor diri;
  7. Pengangkutan, penginapan, makan dan minum tidak ditanggung oleh MAIDAM dan;
  8. Bidang pengkhususan yang diberi keutamaan adalah berdasarkan kekosongan dan keperluan bahagian/seksyen/unit/daerah dan jabatan.
Anda mesti bersetuju sebelum teruskan permohonan.