Kalkulator Had Kifayah MAIDAM
Panduan Kalkulator Had Kifayah

Maksud Had Al-Kifayah

Had Al-Kifayah bermaksud “Garis kecukupan minimum bagi keperluan asasi seseorang individu dan tanggungannya berdasarkan kos sara hidup semasa”. Dalam konteks negeri Terengganu, Had Al-Kifayah merujuk kepada suatu kadar keperluan asasi yang paling minimum bagi sesebuah isi rumah yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM) berdasarkan kajian lapangan terhadap kos sara hidup semasa di negeri Terengganu.

Formula Kiraan:

* Pendapatan (A) di tolak (B & C) jawapannya.

  1. Jika (negatif) tidak melebihi 49% daripada jumlah keperluan tanggunggan, maka secara umumnya dikira sebagai MISKIN.
  2. Jika (negatif) melebihi 50% daripada jumlah keperluan tanggunggan, maka secara umumnya dikira sebagai FAKIR.
  3. Jika (positif) secara umumnya bukan asnaf.

Perkara-perkara lain yang perlu diteliti dalam menentukan sama ada tergolong fakir, miskin atau bukan asnaf.

  1. Keadaan sebenar sesebuah keluarga.
  2. Harta alih (kereta, barang kemas, ternakan, simpanan bank, tabung haji, asb dan lain-lain)
  3. Harta tak alih (tanah, kebun, rumah dan lain-lain / hasilnya)
  4. Pendapatan anak-anak yang telah bekerja.
  5. Bantuan yang telah diperolehi.
  6. Pendapatan tahunan / berkala.
  7. Kesan jika diberi bantuan tersebut.


Peringatan: Kalkulator ini adalah sebagai panduan sahaja, pengiraan sebenar adalah tertakluk kepada siasatan oleh pihak MAIDAM.


MAKLUMAT PENDAPATAN
(A) MAKLUMAT PENDAPATAN
BUTIRAN JUMLAH (RM)
Pendapatan Suami/Ketua Keluarga/Ibu Tunggal
Pendapatan Isteri
Pendapatan lain (Pemberian Anak/Bantuan JKM/Sewaan dll)
JUMLAH PENDAPATAN
(B) MAKLUMAT KEPERLUAN TANGGUNGAN
Tempat Tinggal Bandar Luar Bandar
Pemohon/Tempat Tinggal Rumah Berbayar
Rumah Percuma
Isteri
(tidak termasuk ibu tunggal)
Bekerja
Tidak Bekerja
Tiada
Dewasa Tidak Bekerja/Bersekolah Orang
Dewasa Tidak Bekerja (Cacat/Uzur) Orang
Dewasa Bersekolah/IPT (18 tahun ke atas) Orang
Remaja Bersekolah Menengah (13 - 17 tahun) Orang
Kanak-Kanak Bersekolah Rendah (7 -12 Tahun) Orang
Kanak-Kanak Pra Sekolah (5 - 6 Tahun) Orang
Kanak-Kanak Belum Sekolah (Bawah 4 Tahun) Orang
(C) MAKLUMAT TAMBAHAN
Anda ibu tunggal/tinggal? Ya
Tidak
Anda mempunyai tanggungan OKU? Ya
Tidak
Anda mempunyai anak di IPT? Ya
Tidak
Anda adalah keluarga bermasalah? Ya
Tidak
JUMLAH KESELURUHAN KEPERLUAN
LEBIHAN/KURANGAN ( A - (B+C) )
Peratus